ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
02-965-7701-6

วิธีการสั่งซื้อ
1. สามารถชำระค่าสินค้าโดยผ่านทางธนาคารหรือตู้ ATM เพื่อโอนเข้าบัญชีได้ดังต่อไปนี้
ธนาคารกสิกรไทย
ยู พี เทค คอร์ปอเรชั่น
391-1-04547-7
ประเภท กระแสรายวัน
สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
2. ยืนยันการโอนเงินและส่งชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  2.1 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่งทางไลน์ ไอดี : up-t.com
  2.2 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่งมาที่อีเมล์ admin@up-t.com , sales@up-t.com
  2.3 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่ง ทาง SMS / MMS เบอร์โทร 086-355-6781
  2.4 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ทีอยู่ที่จัดส่ง ทางโทรสาร (แฟ็กซ์) 02-527-3105
3. เมื่อทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งข้อมูลการจัดส่งผ่านทางไลน์ ไอดี หรือทางอีเมล์ที่ท่านได้ส่งข้อมูลการโอนเงินมาให้
สินค้าแยกตามยี่ห้อ
ลิ้งค์เว็บไซต์ : www.up-t.com    www.uptech-shop.com

Today
35


This Month
646


Total
21,717

บริษัท ยู พี เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : +66 2 965 7701-6   Fax : +66 2 527 3105
E-mail : Sales@up-t.com